/

ThermProtect- solarni kolektori sa zaštitom od pregrijavanja

Viessmann je nedavno predstavio novu tehnologiju koja se ugrađuje u solarne kolektore pod nazivom ThermProtect. Radi se o inovativnoj automatskoj promjeni apsorberskog sloja koja zaustavlja apsorpciju energije u slučaju stagnacije

Velika kolektorska polja vode do velikog solarnog prinosa i impresivnih energetskih ušteda. Međutim, tako velike površine solarnih kolektora mogu rezultirati s dugim periodima stagnacije i posljedično nastankom pare, jer se raspoloživa toplinska energija ne može iskoristiti. Do takvih situacija najčešće dolazi ljeti. To može, na primjer, biti slučaj ljeti na kontinentu kada su ukućani na godišnjem odmoru ili u priobalju tijekom proljeća i jeseni kada je potrošnja znatno snižena u odnosu na ljetni period. Ako prijenos topline na spremnik PTV-a ili na akumulacijski  spremnik više nije moguć jer su spremnici kompletno zagrijani, cirkulacijska crpka se isključuje i solarni kolektori odlaze u stagnaciju. Ako daljnje solarno zračenje pada na kolektore, temperatura u kolektorima će rasti dok solarni medij za prijenos topline ne ispari, uzrokujući visoki toplinski šok na sistemske komponente kao što su brtve, crpke, ventili i sam solarni medij. S inovativnim slojem apsorbera ThermProtect u Vitosol 100- FM i Vitosol  200-FM pločastim kolektorima automatski se zaustavlja apsorbcija topline te ne dolazi do stvaranja pare.

 

THERMPROTECT –INTELIGENTNI SLOJ APSORBERA

Viessmann je patentirao tehniku ThermProtect koja zaustavlja primitak sunčeve energije u ovisnosti o temperaturi. Iznad temperature od cca. 75 °C mijenja se kristalna struktura apsorberskog sloja, mnogostruko se povisuje zračenje topline u okolinu i smanjuje se predaja topline s kolektora na instalaciju grijanja. Zbog toga je maksimalna temperatura u kolektoru značajno snižena i spriječeno je nastajanje pare u solarnom krugu. Time su zaštićene komponente solarnog sistema jer u protivnom kod povećanog temperaturnog opterećenja dolazilo je do stvaranja pare koja oštećuje komponente solarnog sistema.

Sa sniženjem temperature kolektora kristal- na struktura se vraća u svoje prvobitno stanje. Više od 95% dozračene solarne energije može biti apsorbirano i pretvoreno u toplinu, samo preostalih pet posto se reflektira. Promjena kristalne strukture je neograničeno reverzibilna  i funkcija je trajno dostupna. ThermProtect kod kolektora Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM daje u usporedbi s konvencionalnim kolektorima također i veći prinos, budući da kolektori nikada ne ulaze u fazu stagnacije i mogu ponovno opskrbljivati toplinom u svako doba.

 

JEDNOSTAVNO PROJEKTIRANJE

Kolektori s automatskom  zaštitom od pregrijavanja  rade u potpunosti neovisno  od konfiguracije instalacije i postavki regulacije. Zbog toga su solarne instalacije u potpunosti osigurane. Opterećenja komponenti instalacije i toplinskog medija ostaju uvijek u području normalnog rada, što značajno povisuje trajnost i radnu sigurnost u usporedbi s konvencionalnim  solarnim instalacijama. Osim robusnog pogona, kolektori s automatskom zaštitom od pregrijavanja su neosjetljivi na pogrešna dimenzioniranja instalacija.

 

VITOSOL 200-FM I VITOSOL 100-FM

Inovativan ThermProtect sloj apsorbera  ugrađen je u kolektore Vitosol 100-FM, Vitosol-200

FM i  Vitosol   141-FM. Oznaka FM označava Viessmann proizvode koji imaju ThermProtect sloj. Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM su idealni dodatak za svaku instalaciju grijanja. S površinom apsorbera od 2,32 m2 Vitosol kolektori se  mogu optimalno prilagoditi svim energetski zahtjevima. Godišnje u prosjeku mogu pokriti do

60% energije potrebne za zagrijavanje pitke vode i doprinose podršci grijanju. U kombinaciji s kondenzacijskim kotlom zahvaljujući besplatnoj energiji Sunca može se uštedjeti više od jedne trećine ukupne godišnje potrebne energije za grijanje i pripremu tople vode. ThermProtect kod kolektora Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM  daje u usporedbi s konvencionalnim kolektorima  također i veći prinos, budući da kolektori nikada  ne ulaze u fazu stagnacije i mogu ponovno opskrbljivati toplinom u svako doba.

 

VITOSOL 200-FM

PRESJEK

1 Po obodu savijen aluminijski okvir s letvicom za prihvat stakla

2 Stabilan pokrov od specijalnog  stakla visoke prozirnosti

3 Po obodu savijen aluminijski okvir

4 Selektivni absorber s promjenjivim slojem ThermProtect

5 Visokoučinkovita toplinska izolacija

 

PREDNOSTI ZA KORISNIKA

. Sloj ThermProtect apsorbera ne  povecava cijenu kolektora

. Nema pregrijavanja ljeti ili tijekom odsutnosti

. Povećano solarno prekrivanje kod podrške grijanju i zagrijavanja potrošne tople vode

. Visokaučinkovitost pločastih kolektora Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM s promjenjivim slojem apsorbera ThermProtect

. Univerzalna primjena kolektora Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM za montažu na krov, integraciju u krov i slobodnu montažu

. Raspoloživi kao okomita ili vodoravna izvedba

. Atraktivni dizajn, individualno lakiranje okvira u RAL boje (Vitosol 200-FM)

Pregledano: 772 puta

Komentirajte ovaj članak

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *