/

Vitoligno 100-S – idealan kao dodatni kotao

Profitirajte od ovih prednosti:

  • Kotao posebno povoljne cijene
  • Čini vas neovisno o plinu i loživom ulju
  • Velika komora za punjenje cjepanicama duljine do 50 cm
  • Dugi intervali nadopunjavanja
  • Bivalentan rad za pripremu tople vode

 

Ekonomična nadopuna za loživo ulje ili plin

Kotao na kruta goriva po principu pirolize Vitoligno 100-S je idealan kao dodatni kotao uz postojeće grijanje na loživo ulje ili plin.

Podjednako je prikladan za novogradnju i modernizaciju obiteljskih kuća. Usto je veoma povoljne cijene.

U kombinaciji s grijanjem na plin ili loživo ulje Vitoligno 100-S preuzima osnovnu opskrbu toplinom i toplom vodom. A konvencionalni kotao za grijanje uključuje se tek pri izrazito niskim temperaturama.

 

Velika komora za punjenje dugim cjepanicama

Vitoligno 100-S ima veliku komoru za punjenje drvima u koju stanu cjepanice duljine do 50 centimetara.

S velikom zapreminom komore za drva pri punom opterećenju mogući su intervali nadopunjavanja od četiri sata.

 

Poticajna sredstva

*Napomena vezana za pretraživanje poticajnih sredstava

Informacije i podaci koji su objavljeni kroz online pretraživanje pažljivo su prikupljeni, no unatoč tomu se ne može preuzeti nikakva odgovornost da su potpunosti ispravni i potpuni. Mjerodavni su jedino važeći zakoni, uredbe i direktive – pravno obvezujuće podatke dobit ćete kod odnosnih navedenih institucija. Zakonski utemeljeno pravo na poticaje ne postoji. Iznimke mogu proizaći iz zakonskih odredbi, kao npr. za naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije temeljem Zakona o obnovljivim izvorima energije i Zakona o kogeneracijskim sustavima. Uostalom, nadležno tijelo odobrava poticajna sredstva isključivo u okviru raspoloživih proračunskih sredstava.

 

Međusobno usklađeno: sustavna tehnika

„Cjelina je više od sume pojedinih dijelova.“ Sukladno ovom načelu Viessmann ne nudi samo pojedine komponente grijanja koje zadovoljavaju visoke Viessmann standarde po pitanju kvalitete, pouzdanosti i učinkovitosti. Dapače, svi su proizvodi povezani u usklađeni kompletni sustav u kojem svi dijelovi točno odgovaraju jedni drugima, jer se samo kod savršene međusobne usklađenosti svih komponenata integriranih u sustav može iskoristiti čitavi potencijal inovativne vrhunske tehnike.

Viessmann sustavna tehnika obuhvaća sve što grijanje čini pouzdanim i ekonomičnim – od Vitotronic regulacije s daljinskim radio-upravljanjem preko učinkovitih Vitocell spremnika za toplu vodu za najbolji komfor tople vode sve do visokokvalitetnih solarnih komponenti za štedljivu potporu grijanja.

 

Pregledano: 211 puta

Komentirajte ovaj članak

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *