/

Poticaji i subvencije

Svjesni činjenice da je energetska učinkovitost najdjelotvorniji način postizanja ciljeva održivog razvoja i da veća učinkovitost doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, većoj industrijskoj konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Upravo je zbog toga Energetska učinkovitost okosnica jedinstvene energetske politike Europske unije čiji je cilj smanjiti ukupnu potrošnju energije za 20% do 2020. godine u odnosu na temeljnu projekciju.

Slijedeći Europske direktive, Hrvatska je također svoju strategiju razvoja prilagodila načelima održivosti te je Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske i Nacionalnim programom Energetske učinkovitosti naglasak stavila na mjere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi ušteda energije u neposrednoj potrošnji.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima ključnu ulogu u poticanju primjene mjera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom te gospodarenja energijom na lokalnom nivou. Sredstvima Fonda financiraju se projekti energetske obnove postojećih kuća, stambenih i nestambenih zgrada, projekti gradnje energetski učinkovitih objekata, korištenja obnovljivih izvora energije, projekti povećanja energetski učinkovitosti javne rasvjete kao i projekti energetske učinkovitosti u industriji. Također, dio sredstava namijenjen je aktivnostima poticanja čistijeg transporta, ali ostalim programima i projektima koji obuhvaćaju edukaciju, informiranje i općenito poticanje održivog razvoja.

Korisnici sredstava Fonda mogu biti jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije, tvrtke, organizacije civilnog društva i građani, a pravo na sufinanciranje projekata ostvaruju prijavom na javne natječaje i pozive odnosno neposrednih zahtjevom.

Republika Hrvatska se, kao članica Europske unije, obvezala na prihvaćanje europskog klimatsko-energetskog paketa koji podrazumijeva i Direktivu 2009/28/EZ o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Prihvaćanjem direktive, Hrvatska je preuzela obvezu povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora, pri čemu bi u 2020. godini udio energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji trebao iznositi najmanje 20%, promatrano na razini EU.

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske kao razvojnu smjernicu navodi smanjenje uporabe električne energije za toplinske potrebe te, između ostalog, postavlja cilj od 0,225 m2 sunčevih toplinskih kolektora po stanovniku u 2020. godini. U svrhu poticanja razvoja i korištenja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, izrađeni su programi sufinanciranja nabave takvih sustava od strane Fonda za zaštitu okoliša.

Poticajna sredstva

*Napomena vezana za pretraživanje poticajnih sredstava.

Informacije i podaci koji su objavljeni kroz online pretraživanje pažljivo su prikupljeni, no unatoč tomu se ne može preuzeti nikakva odgovornost da su potpunosti ispravni i potpuni. Mjerodavni su jedino važeći zakoni, uredbe i direktive – pravno obvezujuće podatke dobit ćete kod odnosnih navedenih institucija.

Zakonski utemeljeno pravo na poticaje ne postoji. Iznimke mogu proizaći iz zakonskih odredbi, kao npr. za naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije temeljem Zakona o obnovljivim izvorima energije i Zakona o kogeneracijskim sustavima.

Uostalom, nadležno tijelo odobrava poticajna sredstva isključivo u okviru raspoloživih proračunskih sredstava.

Pregledano: 149 puta

Komentirajte ovaj članak

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *